Valg komitens innstilling er slik:

Nest leder: Rita Hemmingsen

Styremedlem: Elin Kristiansen

Vara: Karin Mikalsen.