Innkalling til årsmøte.

I samsvar med Isbergets vedtekter, innkaller styret til årsmøte i isberget supporterklubb.

Tidspunkt : Lørdag 11.februar 2023 kl.13

Sted : Småbåthavna i Tromsdalen, Leif Andresens vei.

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må være i styrets hende innen fredag 27.januar.
Sendes på mail til post@isberget.no

Har du innspill til valgkomiteen, kan Beate Jensvoll tlf. 99431803 eller Laila Sørensen tlf. 93215394 kontaktes.

Vel møtt.

For styret
Susanne Kristensen.