Det innkalles til årsmøte for Isberget lørdag 15.februar kl 13:00, og nok en gang er Store stå på Alfheim Stadion samlingsplass.

Dersom du har saker som du ønsker å ta opp på årsmøtet må dette sendes innen 1. februar til post@isberget.no. Utvikling er alltid ønskelig, og dersom du sitter med en ide som du mener kan være et gullegg er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Foreløpig dagsorden:
behandle isbergets årsberetning,
behandle isbergets regnskap og vedta budsjett,
fastsette medlemskontingent,
behandle innkomne saker og
valg av styre- og varamedlemmer.

Alle som har betalt medlemskap for foregående eller inneværende år kan stemme på årsmøtet, men det er dog ikke gjeldende for medlemmer som har betalt kontingenten mindre enn 14 dager før årsmøtet. I tillegg er det som tidligere mulig å benytte en (1) fullmakt i forbindelse med avstemminga.

Årsmøtet innstiller til valg av valgkomite, kontrollkomite og revisorer.

Under årsmøtet i 2019 ble det oppnevnt egen komite som fikk til oppgave å gjennomgå og foreslå endringer av dagens vedtekter. I komiteen sitter Morten Svendsen, Wilma Ter Haar og Arne J Johnsen. Innspill til endringer kan sendes en av dem. Vedtekter for Isberget finnes på isberget.no, under kategorien «Alt om Isberget».

Følgende representanter er på valg:
Leder Alf Edvard Masternes
Styremedlemmer: Rita Hemmningsen, Johanne Buck-Jensen, Morten Svendsen og Adrian Pedersen.
Varamedlemmer: Simon Rubbås og Karin Mikalsen.

Valgkomiteen består av Kari Oline Sørensen, Willy Herman Berglund og Elin Kristiansen. Dersom du har forslag til representanter kan det sendes på følgende mobilnummer:
Kari;  976 45 294
Willy; 930 32 504
Elin; 971 88 956

Tradisjon tro vil vi invitere representanter fra Tromsø IL til å være delaktige før det formelle behandles i årsmøtet.

Senere samme dag vil det bli arrangert årsfest – det blir publisert egen sak om dette.

Forny medlemskapet om du ikke allerede har gjort det. Det vil bli sendt ut faktura i det nærmeste for de som vil vente med betaling. Vi anbefaler at kontingenten legges inn som fast årlig trekk i nettbanken.

Frem til lørdag 15.februar er det tilbud på sesongkort på Felt A inkludert medlemskap i Isberget til kr 1000,-  Kjøp sesongkortet ved å bruke denne linken Etter kampanjeperioden sjekker vi ut hvem som har kjøpt sesongkort og vil utstede medlemskort for de det gjelder.