Isberget Tifo

Tips og ideer kan rettes til Anja Bråten mobilnr +47 916 20 045

Tifogruppas oppgave er kort og greit å sette farge på Alfheim. Vi jobber med å planlegge og produsere tifoshows til TILs hjemmekamper, og en og annen bortekamp også. Tifoshows kan være alt fra konfettiregn, overhead-seil, bannere, flagg, kasteruller, mosaikk, stripes til pyroteknikk (bluss). Så langt har vi prøvd oss på flere varianter, men har fortsatt en del ideer igjen som vi ikke har testet ut.

Stolthet-banner_mini

Tifogruppa ble stiftet senhøsten 2005. Vi møttes på Offside fordi vi hadde lyst til å gjøre en organisert innsats på Alfheim. Gruppas første tifo var bannerne til Arne Vidar Moen, Bummen og Steinar Nilsen på Røde Stjerne-kampen like etter.

Tifogruppa er økonomisk støttet over Isbergets budsjett, men er også avhengig av direkte støtte for å ha råd til showene. Tøy, plastikk, konfettikanoner og kasteruller koster penger. Det samme gjør flaggstenger og annet permanent utstyr. Derfor samler vi av og til inn penger på puben og stadion før kamp. Vi har også en egen tifokonto underlagt Isberget, med kontonummer 4750.18.72977. Alle bidrag samlet inn går direkte til den kontoen, og vi oppfordrer de som har mulighet til å bidra direkte dit også. Hvorfor ikke avrunde kontoen ned til nærmeste hundrelapp en gang i måneden f.eks. :-)

rush-tifo_mini Kaostifo TIL-Lyn tifogruppa_mini

Tifogruppa avholder dugnader med jevne og ujevne mellomrom. Alle er velkomne til å delta på dugnadene. Vi prøver å annonsere dugnadene i Tifotråden på forumet, men de som har lyst til å bidra ofte gir beskjed så blir de også invitert inn i Tifo-forumet der vi diskuterer fremtidige tifoer, mingler ideer og diskuterer når det passer best med hva.