Etter årsmøtet 11.02.23 består styret av følgende personer :

Susanne Kristensen, leder

Rita Hemmingsen, nestleder

Kristin Mikalsen, styremedlem og kasserer

Bjørn Heitmann, styremedlem

Elin Kristiansen, styremedlem

Beate Jensvoll, varamedlem