Styret i Isberget

Henvendelser til styret kan gjøres på post@isberget.no

Leder, media:
Alf Edvard Masternes; alfedvard@isberget.no, tlf.: 995 68 595

Nestleder, media og redaktør:
Adrian Pedersen; tlf.: 416 63 575

Øvrige medlemmer:
Johanne Buck-Jensen; Media, TIFO, tlf.: 452 66 511
Margret Gardarsdottir; Arrangement og kontaktperson mot No.24
Rita Hemmingsen; Noterer
Magne Nilsen; Tribunekultur
Susanne Kristensen; medlemsservice@isberget.no, tlf.: 917 70 142
Morten Svendsen; Medlemsregister og potet

Vara:
Karin Mikalsen
Simon Rubbås, TIFO

Koordinatorer:
Marianne Elizabeth Gudmundsen, koordinator Vestlandet, tlf.: 918 30 894
Cisilie Kathrin Olsen, koordinator Østlandet, tlf.: 924 32 675

Kontrollkomite
Toril Johannessen mobilnr 979 51 233, Norund Sivertsen mobilnr 971 87 167 og Beate Jensvoll mobilnr 994 31 803