Styret i Isberget

Henvendelser til styret kan gjøres på post@isberget.no

Leder, media:
Martin Brynjulfsen

Nestleder, media og redaktør:

Øvrige medlemmer:
Wilma Ter Haar
Margret Gardarsdottir; Arrangement og kontaktperson mot No.24
Bjørn Heitmann
Magne Nilsen; Tribunekultur
Karin Mikalsen
Morten Svendsen; Medlemsregister og potet
Rigmor Pedersen

Vara:
Kim Roar Lindberg
Arne J Johnsen

Koordinatorer:
Marianne Elizabeth Gudmundsen, koordinator Vestlandet, tlf.: 918 30 894

Kontrollkomite
Norund Sivertsen mobilnr 971 87 167, Hugo Hansen og Martin Hansen