Styret i Isberget

Henvendelser til styret kan gjøres på post@isberget.no

Leder, media:
Susanne Kristensen

Nestleder :
Rita Hemmingsen

Styremedlemmer:
Kristin Mikalsen
Bjørn Heitmann
Elin Kristiansen

Vara:
Beate Jensvoll

Koordinatorer:
Marianne Elizabeth Gudmundsen, koordinator Vestlandet, tlf.: 918 30 894

Kontrollkomité:
Norund Sivertsen mobilnr 971 87 167