Styret i Isberget

Henvendelser til styret kan gjøres på post@isberget.no

Leder, media:
Susanne Kristensen:

Nestleder og tribunekultur:
Magne Nilsen: Og Media

Styremedlemmer:
Kristin Mikalsen : Medlemsregister og litt potet.
Bjørn Heitmann: Tribunekultur og litt potet
Kim Roar Lindberg: Eurobate og  Isberget.no
Morten Svendsen; Medlemsregister og potet
Hugo Hansen: Styremedlem og hjelper til No.24

Vara:
Karin Mikalsen: Isberget.no

Elin Kristiansen: Kontaktperson No.24

Koordinatorer:
Marianne Elizabeth Gudmundsen, koordinator Vestlandet, tlf.: 918 30 894

Kontrollkomité:
Norund Sivertsen mobilnr 971 87 167