Det innkalles til årsmøte lørdag 4.februar kl 13 i andre etasje på Alfheim stadion.

Foruten de ordinære sakene vil det bli informasjon fra Tromsø IL om sporten, arrangement, supporterartikler og om drifta.

Vi vil også presentere en ny gave til Isberget.

De som deltar på årsmøtet og har betalt kontingenten vil få sitt medlemskort utlevert før møtet.

Alle som deltar på årsmøtet blir også invitert til pizza på Rorbua kl 20 inkl inngang til kveldens musikk.

Sakliste:

Åpning

Konstituering

Årsberetning

Regnskap

Medlemskontingent

Innkomne saker

Valg

Budsjett

Avslutning

Saker som skal til behandling må være styret i hende senest 20.januar. Send saker til styret på epost post@isberget.no.

Mer informasjon om årsmøtet legges ut fortløpende.

Velkommen!!