Styret informerer om årsmøte.

Dette vil i år bli lørdag 17.februar 2024 kl.13 i kantinen på alfheim.
Innkommne forslag må være i styrets hender senest 11.02.24.
Følgende er på valg i år :
Susanne
Kristin
Bjørn
Beate

Vel møtt 😊

 

Oppdatert 18.01.24 kl. 21.45

Da hele valgkomiteen har trekt seg, har vi ikke funnet erstattere.
Vet du om noen som kan tenke seg å sitte i styret? Gi oss gjerne en tilbakemelding da.
Det skal velges leder, to styremedlemmer samt vara på årsmøtet.
Det skal også velges revisore, kontrollkomite og valgkomite under årsmøtet.