Lørdag 05 mars gjennomførte Isberget sitt årsmøte.

I den forbindelse ble det gjennomført valg til styret

Susanne Kristensen ble valgt som ny leder

Bjørn Heitmann ble gjenvalgt som styremedlem

Hugo Hansen ble valgt inn som styremedlem

Kristin Mikalsen ble valgt inn som styremedlem

I tillegg ble Elin Kristiansen og Karin Mikalsen valgt som vara medlemmer.

Isberget ønsker å takke de som gikk ut av styret for den gode jobben dere har gjort.

Mvh
Styret