Lørdag 10.februar kl 13:00 innkalles det til årsmøte for Isberget supporterklubb på Alfheim stadion.

Frist for å sende inn saker, dette være seg endringer i vedtekter eller andre saker som ønskes bli behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen onsdag 24.januar. Forslag må sendes skriftlig til post@isberget.no

Foreløpig dagsorden:
• Behandle klubbens årsberetning
• Behandle klubbens regnskap
• Fastsette medlemskontingenten
• Behandle innkomne saker
• Foreta valg
Alle betalende medlemmer foregående eller inneværende år har stemmerett på årsmøtet. Dog ikke medlemmer som har betalt medlemskontingenten mindre enn 14 dager før årsmøtet. Stemmeberettig kan ha inntil 1- en fullmakt i tillegg ved avstemming.

Disse er på valg:
Leder Alf Edvard Masternes.
Styremedlemmer Johanne Buck-Jensen, Martin Holm Eriksen og Rita Hemmingsen. Leder og styremedlemmer velges for to år.
Varamedlemmene Toril Johannessen, Susanne Kristensen og Morten Svendsen velges for ett år. Videre skal valgkomite, kontrollkomite og revisorer velges.

Valgkomiteen består i dag av: Willy Berglund, Kari Oline Sørensen og Elin Kristiansen. Forslag kan sendes Willy på mobilnr 930 32 504, Kari på mobilnr 976 45 294 eller Elin på mobilnr 97188956.

Vi vil tradisjonen tro invitere representant(er) fra Tromsø IL til orientering og meningsutveksling før behandling av saker jfr vedtektene.

Årsfest
Samme lørdag fra kl 19:00 inviteres det til årsfest. I en egen sak vil det bli orientert om påmelding, program mv.