Etter dagens årsmøte består det nye styret i Isberget av følgende personer :

Rita Hemmingsen som leder,
Beate Jensvoll som nestleder,
Kristin Mikalsen som styremedlem,
Bjørn Heitmann som styremedlem,
Elin Kristiansen som styremedlem,
Monica Sørheim som vara.