I samsvar med Isbergets vedtekter, innkaller styret til årsmøte i Isberget supporterklubb.

Tidspunkt: Lørdag 05 mars 2022 kl 1200
Sted: Småbåthavna i tromsdalen, Leif Andresens vei

Saker som medlemmene ønsker tatt opp på årsmøtet, må være styret i hende innen 23 februar 2022. og sendes på mail til post@isberget.no

Vel møtt

For styret
Morten Svendsen