På grunn av Covid 19 er det vanskelig å finne en dato til årsmøtet i Isberget supporterklubb.
Vi ber derfor om at saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, kommer styret i hendene i løpet av 14 dager, samt forståelse for at innkalling til årsmøte, ikke kan gjennomføres etter forskrifter, med senest innkalling 4 uker før.
Men at man må sende ut en midlertidig saksliste, å be om aksept for at innkalling til årsmøte, kan bli mye kortere.
Vi må bare se an anbefalinger i forbindelse med Covid 19, å ta årsmøtet, når det kommer en mulighet for å få samlet mennesker, i ønsket antall.
vi setter dato for årsmøte til 17 april med forbehold om utsettelse.
Styret i Isberget beklager, å ber om forståelse for at situasjonen tvinger oss til et slikt tiltak.
På vegne av styret, leder Karin Mikalsen