Leder: Susanne Kristensen inn for Karin

Nestleder: Magne Nilsen, ikke på valg Styremedlem:

Morten Svendsen, ikke på valg

Bjørn Heitmann, på valg men har takket ja til 2 nye år.

Kim-Roar, ikke på valg

Rigmor ut, inn Hugo Hansen

Wilma ut, inn Kristin Mikalsen

Vara: Kristin (foreslått som styremedlem), inn Elin Kristiansen

Stig Ingar ut, inn Beate Jensvoll