Valgkomiteen ber om innspill til kandidater for verv i supporterklubben.På årsmøte skal verv velges, dette er leder, styremedlemmer og varamedlemmer. I tillegg skal det velges to revisorer, kontrollkomite og valgkomité.De som er valgbar er medlemmer som betalte kontingent for 2021 eller to uker før årsmøtet avholdes i 2022.Ta kontakt med valgkomiteen som i år består av:Elin Kristiansen mobilnr 97188956Beate Jensvoll mobilnr 99431803Alf Edvard Masternes mobilnr 99568595Vi vil ha innspill innen 15.februar(årsmøtet er ikke besluttet men planen er å avholde dette i begynnelsen av mars)