Den siste uken siden det ekstraordinære styremøtet til Isberget har det stormet rundt supporterklubben fra alle kanter. Vi har registrert at det har vært savnet  en uttalelse fra styret.

Vi beklager at den kommer litt sent, men her kommer våre ord.

Først og fremst ønsker vi å takke alle som var tilstede på møtet forrige torsdag. Med totalt 60 stemmer, derav fullmakter, viser dette at engasjementet rundt supporterklubbens framtid var sterkt til stede.

Mye er blitt sagt,skrevet og ment om valget av ny leder og vi synes at det er beklagelig at stormen den siste uken har vært såpass negativ, men samtidig er ett brennende engasjement viktig for drift av en supporterklubb.

Fra vår side var valget like spennende som for enhver som var til stede, men og de som bare fikk resultatet i etterkant. Vi opplevde ett møte hvor Morten Killingberg ble valgt som ny leder i ett valg bestående av han, Karin Mikalsen, Susanne Kristensen og Marius Brynjulfsen. Valget førte til sterke reaksjoner og dette førte til at to av styrets medlemmer (Morten Svendsen og Kim Roar Lindberg) velger å trekke seg da de ikke kunne stå bak det prosjektet som Morten ble valgt inn på.

Etter en tid med diskusjoner i etterkant av dette valgte Killingberg å trekke sitt kandidatur da han ikke følte tilstrekkelig støtte fra medlemsmassen og det ble omvalg mellom Susanne, Karin og Marius, men før det kom i gang trakk Susanne sitt kandidatur. Omvalget ble gjennomført og Karin Mikalsen ble valgt til ny leder.

Dette førte igjen til enda flere sterke reaksjoner som igjen gjorde at 2 av 3 i valgkomitèen (Line Olsen og Tove Sneberg) valgte å trekke seg. I etterkant av dette kom det ut beskyldninger i media om at det hadde blitt utført regelrett mobbing av Killingberg.

Styret vil understreke at på det stadiet disse uttalelsene ble gitt så var det fra personer som på direkten etter valget hadde trukket seg fra verv i supporterklubben og dermed er det å anses som individuelle medlemmers ytringer.

Isbergets styre innser at Lindbergs uttalelse mot Killingberg «Jeg liker deg ikke» ikke er bra og Lindberg har i etterkant beklaget denne til styret. Vi i styret beklager også denne uttalelsen til Morten Killingberg.

Styret vil og anta at denne linja er det som legger grobunn for «mobbebeskyldninger» i media og tar dermed avstand fra dette oppslaget. Isbergets styre vil ikke nekte individuelle medlemmer og snakke med media, men vi kommer heller ikke til som i denne saken og i all framtid å kommentere slike meninger via mediehusene i byen.

Isbergets styre tar dog selvkritikk for at vi ikke svarte media direkte på dette og avkreftet mobbing, men avgjørelsen var at det ble ord mot ord og dermed uvettig bruk av tid å ta kampen der. Våre intervju med mediakanalene etter årsmøtet handlet om ny leder og hvordan vi rett etter møtet så på framtida og det var det vi mente var rett og fokusere på da.

Mediakommentar fra Rune Robertsen:

På fredag formiddag publiserte så sportsdirektør Rune Robertsen i avisa ITromsø en kommentar der har ber Isberget legge ned hele supporterklubben som jubileumsgave til TIL hvor det henvises til at han blant annet vet at TIL ønsker oss bort. Dette er informasjon vi ikke er tildelt av de og om det faktisk er det TIL ønsker vil vi snarlig be om en redegjørelse fra de. Det eneste vi har jobbet med TIL om i 2019 er samarbeid med Forza Tromsø.

Vårt tilsvar til Rune Robertsen er godt og kort; Med din mediamakt, hjelp oss heller i gjennombyggningen framfor å sable hele prosessen ned for akkurat nå hjelper du ingenting og da kan du heller spare pennen din til noe annet. Vi er heller ikke enig i at en journalist i ett av byens mediehus skal legge seg opp i hvordan en supporterklubb skal drives og dens framtidsutsikter.

Isbergets supporterforum på Facebook:

Med over 3200 medlemmer på dette forumet er Isbergets medlemmer knapt 1/10 del av debattantene der inne. Denne gruppen har i realiteten ingenting med Isberget å gjøre da vi verken startet den eller administrerer i den. Vi har prøvd i flere år å få kontroll over den uten hell fra de som startet den og vi vil fortsatt prøve.

Vi kan ikke nekte noen å ytre seg i denne gruppen, men vi går atter en gang ut og sier dette: Det som skrives her inne av drittkasting og verre tilsvarer ikke Isbergets mening og skal hvert fall ikke kastes over på oss. Dere som benytter denne gruppa, mye med spenstig ordbruk skal vite at dere bidrar til og skape flere negative rykter av supporterklubben som igjen skader vårt omdømme opp mot TIL.

Vedtekter:

Vi har registrert kritikk mot vedtektene som ble brukt på årsmøtet kontra de som lå på vår hjemmeside og at det ikke var up to date. Vi legger oss flat på det vi ikke har fått lastet opp de korrekte vedtektene, men vi havnet litt i limbo med avgått styreleder vi ikke fikk tak i og Koronapandemien. Slike ting samt årsmøteprotokoller, styremøtereferater etc skal vi legge ut snarest mulig nå.

Om det er slik at vedtektene er dårlig formulert vil dette bli en sak for Årsmøtet i 2021.

Presentasjon av styret:

Dette har vi også registrert er ønsket av medlemmer og det holder vi på å jobbe med,

Avslutningsvis: Vi håper nå det verste raseriet etter årsmøtet har lagt seg og at debatter nå kan gå på ett normalt samfunnsivå og heller i positiv retning om hvordan supporterklubben skal utvikles. Vi beklager og til Morten Killingberg at årsmøtet utviklet seg slik det gjorde, men vi er veldig åpne og klare for ett sterkt samarbeid med Forza Tromsø i utvikling av supporterkultur.

Isbergets styre stiller seg til disposisjon via våre sosiale medier, epost (post@isberget.no) og sms/telefonsamtaler om noen har innspill til hvordan supporterklubben kan utvikles, dette være alt fra Tifo og sangtekster til arrangementer utenfor banen eller skriverier på Isberget.no.

Husk at vi alle har ett felles mål, å støtte Tromsø IL, både nå på veien mot opprykk, men generelt i gode og onde dager!

Evt mediahenvendelser bes rettes til mediakontakt.

Styret!