Program årsmøtet 2020

 

 

Tema før formell behandling av årsmøtesaker:

 

Info om mulig flytting til ett supporterfelt og annen info fra Tromsø IL v/øyvind alapnes

 

 

Dagsorden:

 

1. Åpning

2. Konstituering

1. Godkjenning av antall stemmeberettige inkl fullmakter

2. Godkjenning av innkalling publisert 19 mars 2021, med utsettelse, 14 april

3. Valg av møteleder

4. Valg av sekretær(er)

5. Valg av dedisorer – personer som underskriver protokoll

6. Valg av tellekorps

3. Årsberetning

4. Regnskap

5. Kontingent

6. Innkomne saker

1. forslag om årsmøte vedtak til støtte for tils utspill om boikott av vm quatar

7. Vedtektsendringer se eget ark

8. Valg

9. Budsjett

10. Avslutning