Årsmøte i Isberget valgte ny leder og endringer i styret. Totalt 60 stemmeberettige (inkludert fullmakter) gjorde også endringer i vedtektene. 

Martin Brynjulfsen (59) ble valgt som ny styreleder i Isberget. Han overtar etter Alf Edvard Masterens som ikke stilte til valg. Valgkomiteens innstilling på Adrian B Pedersen ble dermed ikke tatt til følge. Susanne Kristensen og Martin Brynjulfsen kom som benkeforslag.  Valget falt på Martin som fikk 32 av stemmene.

Styret består videre av:
Wilma Ter Haar
Magne Johan Nilsen
Karin Mikalsen
Bjørn Heitmann
Rigmor Pedersen
Margret Gardarsdottir
Morten Svendsen
På varaplassene er Kim Roar Lindberg og Arne J Johnsen.

Mer fra årsmøtet kommer senere.