I følge isbergetsvedtekter skal årsmøte avholdes innen utgangen av februar.

Styret informerer herved om at det er fattet om at grunnet korona pandamien er årsmøtet for 2020 utsatt til mars måned, vi vil komme tilbake med en nærmere dato seinest 4 uker før.

Mvh Styret.