Mandag 15 Juni informerte Isbergets leder Martin Brynjulfsen styrets medlemmer om at han trekker som leder i Isberget Supporterklubb.

Martin Brynjulfsen har opplyst styret om at han trekker seg av private årsaker og at han ikke har mulighet til å være 100% aktiv i ledelsen av supporterklubben.

Styret ønsker å takke Martin for tiden i styret etter at han ble stemt fram av medlemmene til dette vervet i Februar på årsmøtet i år.

Veien videre:

Nestleder Karin Mikalsen vil inntil videre fungere som leder av Isberget Supporterklubb. Styret vil samles til styremøte så snart dette lar seg gjøre og det vil bli innkalt til ekstraordinært årsmøte i henhold til supporterklubbens vedtekter der valg av ny styreleder vil være på agendaen.

Kontakt med Isberget:

Nestleder/Fungerende leder Karin Mikalsen kan kontaktes på epost karinmikalsen34@gmail.com eller telefon 9521 5336.

Eventuelle mediahenvendelser bes rettes til mediaansvarlig i Isberget supporterklubb, Arne J Johnsen på epost arne@isberget.no eller telefon 9136 2301.

Epost kan og sendes til styret på post@isberget.no

For styret:

Arne J Johnsen