Foto: til.no

Vi har kommet godt inn i 2019 og da er tida inne for å innkalle til Isbergets årsmøte.
Dato for årsmøtet er satt til 16. februar kl 13:00, og nok en gang er Alfheim Stadion samlingsplass, nærmere bestemt Store Stå.
Dersom man har saker som man ønsker å ta opp på årsmøtet må dette sendes innen 1. februar. Forslag til saker sendes til post@isberget.no. Utvikling er bestandig ønskelig, og dersom du sitter med en ide som du mener kan være et gullegg er du hjertelig velkommen til å ta kontakt!

Foreløpig dagsorden:
Gå gjennom Isbergets årsberetning
Gå gjennom Isbergets regnskap/ budsjett
Fastsette medlemskontigent
Gjennomgang av saker som har kommet inn
Valg av styre- og varamedlemer

Alle som har betalt medlemskap for foregående eller inneværende år kan stemme på årsmøtet, men det er dog ikke gjeldende for medlemmer som har betalt kontigenten mindre enn 14 dager før årsmøtet. I tillegg er det som tidligere mulig å benytte en (1) fullmakt i forbindelse med avstemninga.

Følgende representanter er på valg:
Styremedlemer: Magne Nilsen, Marius Brynjulfsen og Halvard Fredriksen.
Varamedlemer: Susanne Kristensen og Toril Johanessen.

Årsmøtet innstiller til valg av valgkomite som konstituerer seg sjøl, kontrollkomite og revisorer. Viser til pdf med vedtekter på isberget.no, som finnes under kategorien Alt om Isberget.

Valgkomiteen består av Kari Oline Sørensen, Willy Herman Berglund og Elin Kristiansen. Dersom du har forslag til representanter kan det sendes på følgende mobilnummer:
Kari;  976 45 294
Willy; 930 32 504
Elin; 971 88 956

Tradisjon tro vil vi invitere representanter fra Tromsø IL til å være delaktige i årsmøtet. Dessuten vil Harry Granås fra vår stampub No.24 komme med informasjon. Det vil seinere bli informert om kick off før sesongen begynner.
Trenger du oppfriskning i terminlista kan du klikke deg inn her: https://isberget.no/terminliste-sesongen-2019/