Isberget har mange gode givere. De som tipper hos Norsk Tipping og har Isberget som grasrotmottaker er en av inntektene til Isberget.

Fra Isberget ble etablert som grasrotmottaker har vi hvert år hatt en økning på antall spillere – Tusen takk for bidragene.

Dersom du ønsker at Isberget skal være grasrotmottaker så er det enkelt, be kommisjonæren å endre dette evnt endre dette selv dersom du tipper på nett.

Vi oppfordrer sterkt til å ha en grasrotmottaker selv om du ikke velger Isberget som mottaker.

Oversikt over grasrotandelen:
2009: 35 spillere Kr 17.445,91
2010: 39 spillere Kr 26.364,56
2011: 42 spillere Kr 22.843,59
2012: 52 spillere Kr 20.161,26
2013: 56 spillere Kr 22.100,56
2014: 64 spillere Kr 26.549,74
2015: 69 spillere Kr 42.406,42
2016: 71 spillere Kr 59.698,67

Det totale bidraget fra spillerne er på kr: 237.571,71

Det er bare å takke og bukke for bidragene. Vi håper jo selvfølgelig at de som tipper har 
fått gevinst på tippinga!